You are here:: Home
 
 

Slávnosť Božieho slova 25r.

E-mail Tlačiť PDF

SOBOTA 26. MÁJA 2018 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU vás pozýva na
25. VÝROČIE ZALOŽENIA KATOLÍCKEHO BIBLICKÉHO DIELA (KBD) NA SLOVENSKU

 

 

PROGRAM

9:00 Registrácia účastníkov (pred Aulou Jána Pavla II.)
10:00 Slávnostná Svätá omša v Univerzitnom kostole Svätej rodiny v Rybárpoli. Hlavný celebrant: J. Em. Antonio kardinál L. Tagle manilský arcibiskup, predseda Katolíckej biblickej federácie (CBF)

11:30 Otvorenie podujatia v Aule Jána Pavla II. 
11:45 Katolícke biblické dielo od jeho počiatkov - Mons. Anton Tyrol, generálny vikár spišskej diecézy
12:15 Lectio Magistralis - J. Em. Antonio kardinál L. Tagle

13:30 Obed

14:30 Workshopy (učebne Pedagogickej fakulty KU)
16:15 Katolícke biblické dielo na ceste - sr. Iveta Fides Strenková CJ, riaditeľka KBD
17:30 Koncert – Spevácky zbor Omnia - Organová sieň Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity