You are here:: Home
 
 

Nový duchovný správca UPeCe

E-mail Tlačiť PDF


Páter Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku vymenoval k 1. júlu 2020 pátra Petra Bušu SJ za nového duchovného správcu pre naše UPeCe. V UPeCe takto vystrieda po 6 rokoch pôsobenia doterajšieho správcu pátra Adriána Čontofalského SJ. Páter Aďo odchádza do jezuitskej komunity do Piešťan, kde bude správcom Jezuitského pastoračného centra a bude mať na starosť pastoráciu rodín, okolo nášho kostola.
Pátrom Peťovi a Aďovi vyprosujeme veľa síl a milosti Ducha do novej misie.
Tím UPeCe