UPeCe TRNAVA

HOSŤ - Mary´s Meals 27 MAR

Na to, aby sme pomáhali netreba vidieť celý svet, ale meniť svet tam, kde sa práve nachádzame. Presne takto začal príbeh diela Mary´s Meals – v ďalekom Škótsku, v bezpečnej krajine, kde nehrozili ani vojny, ani hlad. O svojej skúsenosti nám prídu porozprávať dobrovoľníčky Alexandra a Mária,

Čítať celý článok

Duchovná obnova v Pôste 5-7 APR

Aj ty sa chceš pripraviť sa na Veľkú noc v tichu pôstu? Tak sa pridaj k nám.

"Potrebujeme nájsť Boha, no nemožno ho nájsť v hluku a nepokoji. Boh je priateľom ticha. Pozrite ako príroda – stromy, kvety, tráva – rastú v tichu; pozrite na hviezdy, mesiac a slnko, ako sa hýbu v tichu… Potrebujeme ticho, aby sme boli schopní dotknúť sa duší.” Matka Tereza

Kedy: 5 - 7. APR (piatok - nedeľa)

Kde: NODAM, Piešťany (Sestry Notre Dame)

Čítať celý článok

Duchovné cvičenia v každodennom živote

stretnutie 1x do týždňa buď v skupine alebo individuálne

ČO TI PONÚKA:

príležitosť zdieľať sa o s inými o viere a zdokonaliť sa v duchovnom rozlišovaní, kvalitné biblické impulzy, prehĺbenie osobnej modlitby, slobodu hľadať svoju vlastnú cestu, lepšia schopnosť hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach.

Čítať celý článok

Čas pre dušu - pôst

O modlitbe hovorí pápež František ako o prostriedku, ktorý nám pomáha vidieť veci pravdivo. Almužna je konkrétnym skutkom, ktorým vydáva Cirkev svedectvo o bratskom spoločenstve a jednotlivcovi pomáha vidieť v druhom človeku brata. Pôst, ako píše Svätý Otec, robí človeka vnímavým na Boha a zároveň dáva skúsenosť, že jedine Boh môže uhasiť náš hlad.

Čítať celý článok

Forty for you - zamyslenia na Pôst


Projekt Fortyforyou ponúka duchovnú prípravu na Veľkú noc.

Realizačný tím projektu Fortyforyou v spolupráci s organizáciou Laura, združením mladých, neporušil ani tento rok svoju tradíciu a opäť prináša pôstne zamyslenia, prostredníctvom ktorých poskytuje priestor a podnety pre lepšie prežitie pôstneho obdobia a dôkladnejšiu duchovnú prípravu pred veľkonočnými sviatkami. Pre priaznivcov a záujemcov budú dostupné v mobilnej aplikácii pre systém Android, na sociálnych sieťach a webových stránkach.

LINK NA ZAMYSLENIA: klik sem

LINK NA Android (GooglePlay): Forty For You

Čítať celý článok