You are here:: UPeCe Slovenska
 
 

Kontakty na Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

E-mail Tlačiť PDF

Univerzitné pastoračné centrum
Štefana Moysesa, biskupa

Tajovského 53, 974 09 Banská Bystrica

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.upcbb.sk

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Jozefa Freinedemetza

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4

M: 0905 406 679

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.upc.uniba.sk

Univerzitné pastoračné centrum
bl. Zdenky Schelingovej

Nám. Slobody č. 3, Bratislava

www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Košických mučeníkov

Hlavná 89, 040 01 Košice

T: (055) 68 36 115, 0915 966 444

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.upcke.sk

Centrum univerzitnej pastorácie v Martine
Nám. SNP 1, 036 01 Martin

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
cupmt.sk

Univerzitné pastoračné centrum
Pavla Straussa

Dolnozoborská 25/32, Drážovská 4, 949 01 Nitra

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.upcnitra.sk

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Andreja Svorada a Benedikta

Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Študentská 1, 911 50 Trenčín

T: (32) 740 0132

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.upctn.sk

Univerzitné pastoračné centrum
Dr. Štefana Héseka

Jarková 77, 080 01 Prešov

M: 0910 902 829

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.upcpo.eu

Univerzitné pastoračné centrum
Jána Vojtaššáka

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.upac.sk

Univerzitné pastoračné centrum
svätého Stanislava Kostku v Trnave

Hornopotočná 23, 917 01 Trnava

M: 0948 130 821

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.upece.sk

Centrum univerzitnej pastorácie 
Emauzských učeníkov

M. R. Štefánika 20, 960 01 Zvolen

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.cupzvolen.sk

Univerzitné pastoračné centrum
pri Žilinskej univerzite

Univerzitná 1790/2, 010 08 Žilina

T: (41) 565 0763

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
upc.uniza.sk