UPeCe TRNAVA

Pôst (zamyslenie)

14. februára 2018 začíname pôstne obdobie. Možno sa pýtame: aký zmysel má pôstne obdobie? Keď počujeme slovo pôst, vyvoláva to v nás predstavu hladu. Na čo je dobré trápiť sa hladom? Avšak zmyslom tejto doby nie je predovšetkým hladovať, zmyslom tejto doby je konať pokánie.

Čítať celý článok

Žena prečo plačeš... ?

Víkendové zastavenie v pôste, neďaleko Trnavy (Cerová) pre dievčatá, na ktoré pozývajú sestry z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža.

 

Čítať celý článok

Večery zaľúbených

V spolupráci s ligou pár páru sme v Centre pomoci pre rodinu začali realizovať pre všetky mladé páry, snúbencov, spolu-chodiacich, ktorí sa chcú vydať na spoločnú cestu životom, kurz spoznávania pred manželstvom.

Kurz je 5 partnerských večerov zameraných na témy:

Čítať celý článok

Boh má pre teba svoj plán

Duchovná obnova pre dievčatá stredných a vysokých škôl, na ktorú pozývajú sestry premonštrátky.

 

Čítať celý článok

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE

Stretnutia mladých v menších rozmeroch, v jednotlivých diecézach sa konajú každý rok pred Veľkou nocou, zväčša na Kvetnú nedeľu. Podnetom pre ne sú práve Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 na podnet dnes už svätého Jána Pavla II. V jeho tradícii pokračoval aj emeritný pápež Benedikt XVI. a súčasný Petrov nástupca – pápež František.

Čítať celý článok

Forty for You

Každodenné zamyslenie v pôste pre nás všetkých... Forty For You

 
 
 
 
 

Akcie november

Forty for You Forty for You 14.02.18 - Každodenné zamyslenie v pôste pre nás všetkých... Forty For Yo...
Adorácia Adorácia 28.02.18 - Srdečna ťa pozývame na Adoráciu, stíšenie pred Kristom...

Ponuka

Hľadáme dobrovoľníkov do všetkých projektov, ktoré Centrum pomoci pre rodinu v Trnave realizuje.

 
 
 
 
 
 
 
 

Posledné novinky

UPeCe kontakt

UPeCe TRNAVA je miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti. Naším povolaním je budovať si vzťahy: s Bohom, so sebou samými