You are here:: O nás História
 
 

História

E-mail Tlačiť PDF

1. júla 1992 bola obnovená Trnavská Univerzita v Trnave. V tom čase jezuiti vo svojom kostole zaviedli mládežnícke sv. omše v piatok o 17.00.

V akademickom roku 1994/95 začal P. Jozef Šuppa SJ pravidelnú duchovnú starostlivosť o študentov. Okrem piatkovej mládežnícke sv. omše zaviedol v jezuitskom kostole vysokoškolskú sv. omšu v stredu o 19.30 a pravidelné moderované adorácie.

V roku 1995 bol duchovnou starostlivosťou o vysokoškolákov poverený P. Milan Hudáček SJ, ktorý zaviedol pravidelné prednášky v stredu pred sv. omšou na témy o Cirkvi a po skončení sv. omše pozýval študentov na stretnutie. V letnom semestri 1995 sa otvoril priestor pre duchovnú službu priamo na pôde TU vedľa rektorátu, kde bola príležitosť na duchovné rozhovory, k sviatosti zmierenia a organizácii rôznych podujatí.

Od roku 1996 jezuiti dali vysokoškolákom k dispozícii priestory pod rehoľným domom. Na prednášky, ktoré sa presunuli na čas po sv. omši  prichádzali rôzne osobnosti. Začali sa na internátoch formovať malé kresťanské spoločenstvá.

Dňa 27. júla 1997 vznikla Univerzita sv. Cyrila a Metoda, čo sa prejavilo aj vo zvýšenom počte študentov na duchovných aktivitách. V roku 1999 začal P. Milan Hudáček SJ vydávať časopis Univerzitný svet a vysokoškoláci dostali nové priestory v budove rektorátu TU. Štatút UPeCe bol potvrdený najskôr ústne trnavským arcibiskupom a oficiálne bol schválený v roku 2004.

S plynúcim časom pribudli v UPeCe nové aktivity medzi ktoré patrili rôzne púte, fonotéky, palacinkovica, hodovica, kôstkovica, katarínkovica, mikulašovica, ples a iné.

V súčasnosti pribudli podujatia ako Veni Sancte a Te Deum, stretnutie Akadem, duchovné obnovy, krížové cesty, modlitba ruženca, pravidelne agapé po sv. omši v stredu, sústredenie speváckeho zboru, poznávacie výlety, TV UPeCe, divadlo UPeCe a iné.

Duchovní správcovia UPeCe:

P. Milan Hudaček SJ     (1995 – 2002)
P. Vasil Kindja SJ          (2002 – 2008)
P. Martin Halčák            (2008 – 2010)
P. Ján Burda SJ              (2010 – 2012)
P. Branislav Beniač SJ   (2012 - 2014 )
P. Adrián Čontofalský SJ (2014 - )