You are here:: Archív článkov
 
 

Kampaň Mladí za rodinu

E-mail Tlačiť PDF

Modlitbová kampaň začala na Deň študentstva (17. novembra) a potrvá do sviatku Sv. rodiny (30. decembra). Vyjadrením tejto šesťtýždňovej kampane bude nielen nosenie hnedého gombíka uchyteného bielou šnúrkou, ktorý znázorňuje zjednotenie muža a ženy (stvorených zo zeme) v manželskom zväzku pred Bohom, ale predovšetkým modlitbová reťaz.

Aj TY sa môžeš zapojiť! A to nielen nosením hnedého gombíka, ale aj modlitbou. Vo večerných hodinách sa ľubovoľnou modlitbou spájame a počas týchto dní sa spoločne modlíme na nasledovné úmysly:

  • 17.11. - 25.11. - za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu
  • 26.11. - 2.12. - za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a stabilitu rodiny
  • 3.12. - 9.12. - za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa
  • 10.12. - 16.12. - za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva
  • 17.12. - 23.12. - za starostlivosť o starých a chorých členov rodiny
  • 24.12. - 30.12. - za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách a za posvätenie rodín

Aj vďaka modlitbe každého jedného z nás môžu byť slovenské rodiny súdržnejšie a požehnanejšie od Pána a takto prispieť k potrebnej obnove spoločnosti aj Cirkvi