You are here:: Home
 
 

Darujte 2% z dane pre UPeCe

E-mail Tlačiť PDF


Drahí priatelia, obraciame sa na vás s prosbou o poukázanie vašich 2% z dane pre naše Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku v Trnave (UPeCe).

UPeCe v Trnave je miestom prijatia, priateľstiev a mnohých stretnutí. Mladí tu prichádzajú, lebo sa tu cítia doma a chcú si tu po celom dni strávenom v škole trochu oddýchnuť s priateľmi. UPeCe im zároveň pomáha prehlbovať aj svoju vieru a prostredníctvom bohatého programu počas celého semestra sa môžu rozvíjať a rásť osobne aj spoločensky.

Darovaním vašich 2% z dane by ste nám pomohli a týmto spôsobom podporili aktivity nášho pastoračného centra. Viac z našich aktivít môžete sledovať na našom Instagrame alebo na našom Facebooku.

Ak môžete venovať 2% z dane pre Univerzitné pastoračné centrum svätého Stanislava Kostku v Trnave, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. A vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.

Vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie) doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Potrebné údaje o Univerzitnom pastoračnom centre:

Obchodné meno/názov: Univerzitné pastoračné centrum svätého Stanislava Kostku v Trnave

Adresa: Ulica Františkánska 89/34, 91701 Trnava

IČO: 37851195

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

 

Tieto údaje nájdete aj na stránke dvepercenta.sk

Informácie o tom, ako postupovať nájdete na stránke rozhodni.sk

 

Ďakujeme vám za vašu podporu

Tím UPeCe v Trnave