You are here:: Stretká Prvácke stretká
 
 

Prvácke stretká

Vytvor si spoločenstvo, stretni nových ľudí, posilni svoju vieru.

Pozývame ťa na prvácke stretká každý pondelok o 19.00 v UPeCe na Františkánskej 34 B.